Browse > Home / Güvenlik / Blog article: Türkiye’de Spam ile mücadele konusunda bilinçlendirme

| Subcribe RSS

Türkiye’de Spam ile mücadele konusunda bilinçlendirme

February 9th, 2009 Posted in Güvenlik

Kısmi olarak Hosting hizmeti de verdiğimizden bu maili ilgili arkadaşım bana forwardlamış ve konu ile ilgili görüşlerimi belirtmemi istemiş. İlgili devlet birimi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bağlı Internet Daire Başkanlığı. Firma özellikle Servis Sağlayıcıların genel olarak e-posta hizmeti verdikleri için konu hakkında geri dönüş bekliyorlar. Aynı kurumun ilgili 2008 Faaliyet Raporu‘na buradan ulaşabilirsiniz. Konu hakkında detayları aşağıda veriyorum. Konu ile ilgili düşüncelerimi daha sonra paylaşacağım.

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 5651 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 24 Ekim 2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 3 üncü maddesi birinci fıkrası (ş) bendine göre; İnternete açık hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan/işleten gerçek veya tüzel kişiler yer sağlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, e-posta hizmetinin de verildiği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, ülkemiz, istenmeyen e-posta (spam) konusunda dünya çapında yayınlanan istatistiklerde ön sıralarda yer almaktadır. Bu kapsamda alınacak tedbirlere ilişkin; standart smtp portu olarak kullanılan 25 portu yerine başka bir portun belirlenmesinin istenmeyen e-posta (spam) ile mücadele konusunda faydalı olup olmayacağının ve bu düzenlemenin gerekliliği, yapılırsa karşılaşılacak sorun ve çözüm yolları ile birlikte konunun değerlendirilerek;

 • İstenmeyen e-posta (spam) ile mücadele konusunda herhangi bir çalışmanızın olup olmadığının,
 • İstenmeyen e-posta (spam) ile mücadelenin gerekliliği konusundaki görüş ve önerilerinizin,
 • İstenmeyen e-posta (spam) ile mücadele konusunda varsa görüş ve önerilerinizin,
 • İstenmeyen e-posta (spam) ile mücadelede standart smtp portunun yerine başka bir portun kullanılması için tarafınızca yapılacak herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulup duyulmadığı; bu hazırlığın ne kapsamda ve ne büyüklükte yapılması gerektiği konusunda varsa görüşlerinizin

16.02.2009 tarihine kadar Başkanlığımıza e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize arz/rica olunur.

Not: Cevabınızı “görüş” konu başlığı kullanılarak yer_saglayici -ED- tib.gov.tr e-posta adresine göndermeniz gerekmektedir.

Tags:

Cevap Bırakın

Spam Protection by WP-SpamFree

 • Site istatistik

  Bugünkü ziyaret: 9
 • Add to Technorati Favorites

  Mail adresinizi girin: • Google Connnect
 • RSS DarkHardWare News