Browse > Home /

| Subcribe RSS

Türkiye Avrupa Birliği kapsamında Dijital Takograf Sistemi’ne geçiyor

September 3rd, 2010 | No Comments | Posted in Authentication, Kimlik Yönetimi

Güvenlik hayat kalitemizi ve dolaylı olarak yaşam biçimimizi şekillendiren unsurlar arasında yer alırken, özellikle trafik güvenliği birçok alanda daha önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği kapsamında yer alan 3821/85/AET tüzük gereğince, diğer ülkelerde kullanılmaya başlanan Dijital Takograf Sistemi, Türkiye için 2010 senesi itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu uyum süreci en basit ve genel anlamda 3821/85/AET ve 561/2006/AET sayılı tüzükler doğrultusunda, azami ağırlığı 3,5 tonu geçen bir araçla taşımacılık yapan her sürücünün, kayıt cihazı yani digital takograf kullanması zorunlu hale geliyor.

Aslında AB, 1 Mayıs 2006’dan itibaren, üye ülkelerdeki yeni araçlarda sayısal (dijital) takograf kullanılmasını zorunla hale getirdi. Uyum süresince büyük ihtimalle bürokrotik işlemlere mağruz kalan bu uygulama, ülkemizde sene sonuna doğru faaliyete geçmesi bekleniyor.

Peki bu uygulama sisteme ne gibi yararlar sağlıyor?

 • Yeni araçların plaka gibi tanım bilgilerinin yetkili servisler tarafından digital takografa işlenmiş olması gerekiyor
 • Şoför kartı verilerinin en geç her 28 günde bir elektronik olarak indirilmesi ve arşivlenmesi gerekiyor
 • Araç verilerinin en geç her 3 ayda bir elektronik olarak indirilmesi ve arşivlenmesi gerekiyor
 • Firmanın nakliye sorumlusunun bu bilgileri düzenli olarak takip ederek sürüş saatlerinin ve diğer tüm bilgilerin doğruluğu ve sağlamlığından emin olması, ihlal durumlarında sürücüyü bilgilendirerek uyarması gerekiyor
 • Verinin güvenliğinin sağlanması amacıyla verilerin düzenli olarak arşivlenerek yedeklenmesi gerekiyor
 • Gerekli olduğunda incelenebilmesi amacıyla, tüm sürücü ve araç bilgilerinin en az 1 yıl süre ile araç dışında elektronik olarak saklanması ve arşivlenmesi gerekiyor

Maddelerin bazılarından görebileceğiniz gibi, tüm kayıtlar analog yerine dijital ortamlarda saklanıyor. Böylece şöförlerin ilgili takograflara herhangi bir şekilde müdahalesi mümkün olmuyor ve araçların yaptıkları km’lerden tutun da, ne zaman ve nerede mola verdiklerine kadar pekçok bilgi, şöförlere özel olarak sağlanan bu dijital kartlarda saklanıyor. Türkiye’de ortalama 500.000 adet taşımacılık yapan araç olduğu düşünüldüğünde, dijital takograf kullanımı konusunda ciddi bir eğitime ve uyum sürecine ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor.

Güvenlik anlamında dijital sertifikasyon süreçleri yine adını vermeyeceğim bazı HSM ‘lerle sağlanıyor. AB’nin Root CA’nin yanında her ülkenin gerekli şartlar ve kurallar doğrultusunda oluşturulan Sub-CA dediğimiz, o ülkeye ait bir Sub-Root CA bulunuyor ve tüm şöförlere dağıtlacak olan kartlarda yer alan dijital sertifikalar bu CA ile oluşturuluyor. Eğer sistemi teknik olarak incelemek isterseniz ilgili tüm şartlara Digital Tachograph SystemEuropean Root Policy dökümanından ulaşabilirsiniz.

Proje başarılı bir şekilde oluşturuldu ve hayata geçmek üzere.  Türkiye ve taşımacılık sektörü adına sağlıklı ve ileriye dönük olarak başarılı bir proje olacağına gönülden inanıyorum.

Tags: , , ,
 • Site istatistik

  Bugünkü ziyaret: 43
 • Add to Technorati Favorites

  Mail adresinizi girin: • Google Connnect
 • RSS DarkHardWare News